De Kaap/Stichtse Courant: Kennis Women on Wings van groot belang

Een interview van de regionale krant De Kaap/Stichtse Courant met Maria van der Heijden en Ellen Tacoma n.a.v. het eerste lustrum van Women on Wings. Verschenen 31 augustus 2012.

   WoW_DeKaap_31082012

“I can’t imagine GVK Society doing this big Waste to Worth program without Women on Wings on our back”

Aneel Kumar Ambavaram
Chief Functionary at GVK Society

Top