Van zonne-energie tot company values bij Jaipur Rugs

Woensdagochtend zijn stagiaire Fleur Rooker en ik heel vroeg in de trein gestapt naar Jaipur. Allebei naar Jaipur Rugs. Fleur voor haar onderzoek rond zonne-energie en ik voor een regulier werkbezoek aan het bedrijf om de voortgang van het strategische plan en het jaarplan te bespreken. En zonne-energie maakt ook weer deel uit van die plannen. Fleur is meteen na de lunch met één van de JR mensen op pad gegaan naar de dorpen om de komende 2 dagen verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid en de effecten van zonne-energie op het platteland. Als de wevers elke dag 1 uur langer kunnen werken met behulp van licht via zonne-energie, betekent dat een productietoename van 12-14%!

Ik ben met het team van de Jaipur Rugs Foundation aan de slag gegaan om de voortgang te bespreken. Dat was wel nodig omdat de CEO van de Foundation was vertrokken en de nieuwe man nog niet operationeel was. We hebben alle lopende zaken de revue laten passeren en daar waar nodig concrete invulling gegeven aan de vervolgstappen. Vooral de samenhang tussen alle activiteiten aanbrengen en het borgen ervan in de organisatie heeft hen erg geholpen.

Jaipur Rugs bestaat dit jaar 14 jaar. Oprichter N.K. Chaudhary (Mr. NKC) is een bijzondere man die met zijn bedrijf de wereld een stuk mooier en beter wil maken. Als je hem ontmoet gaat er zo’n enorme kracht, warmte en liefde van uit, dat je daar meteen blij van wordt. Om zijn gedachtengoed te borgen zijn er company values ontwikkeld die nu verder geïmplementeerd moeten gaan worden. Te beginnen bij de familie (hij heeft 2 zoons en 3 dochters die ook in het bedrijf werken) tot en met de 40.000, en op termijn 100.000, artisans op het platteland. Het creëren van een eigen cultuur met een set van normen en waarden die nu vertaald gaan worden in gedrag. En wij mogen daar ons steentje aan gaan bijdragen.

Mr. NKC heeft de overtuiging dat wanneer iedereen zich uiteindelijk naar de values gaat gedragen, er het volgende gebeurt: het bedrijf groeit verder, de klanten zijn tevredener, de medewerkers meer verbonden en de artisans krijgen meer werk en hebben dus minder armoede. Alles opgeteld dus een betere en mooie wereld. Een sociaal ondernemer vanuit het hart. Een voorrecht en plezier om met deze inspirerende leider te mogen werken.

Top