Van de zijde wevers in Assam naar de melkboeren in Tamil Nadu

Never a dull moment. De afgelopen week ben ik met financieel expert Anke Rotink op pad geweest om 2 clienten van advies te gaan voorzien. We begonnen zondag bij Fabric Plus in Assam in het noordoosten. Deze zijde fabrikant heeft flinke ambities en die vragen om een krachtige aanpak. Daar hoort ook een inzichtelijke financiële administratie bij en de juiste management rapportages. Er zijn binnenkort gesprekken met investeerders dus hoog tijd om aan de enigszins verwaarloosde administratie aandacht te gaan besteden. Anke’s brede financiële kennis kwam goed van pas en we hebben in 3 dagen een flinke slag  kunnen maken in een inzichtelijke administratie en vooral met de juiste management informatie.  Budgetten zijn vastgesteld en de voorraden zijn nu juist gewaardeerd. Kortom, het draagt bij aan een veel beter te besturen bedrijf. Ook leverde het interessante discussies op over rollen en verantwoordelijkheden die nu ineens gekwantificeerd werden in de budgetten. Een forse stap vooruit in de professionalisering die noodzakelijk is voor de groei.

Van daaruit naar Nagapattinam in de zuidelijke staat Tamil Nadu. Deze kustregio is zwaar getroffen door de tsunami in 2004. Een lange nachtelijke autorit vanaf Chennai bracht ons donderdagochtend om 5.30 uur op de plaats van bestemming. Om 10 uur aan het werk (het zijn geen vakantiereizen :-)) bij onze client NAMPCO. Deze NGO verzamelt melk in de dorpen bij de verschillende collectieven en verwerkt deze gedeeltelijk of verkoopt het door aan grotere partijen. NAMPCO heeft een eigen processing unit om melk te pasteuriseren. Het volume van de opgehaalde melk gaat goed omhoog maar, zoals wel vaker, is er niet naar afzetmogelijkheden gekeken. Dus 90% van de melk wordt onder kostprijs doorverkocht aan grotere partijen, en dat hou je natuurlijk niet zolang vol. Tijd om een product/markt workshop te gaan doen en de kansen in kaart te brengen. Er blijken veel afzetkanalen te zijn en het aantal producten kan ook uitgebreid worden als de kwaliteit van de melk wordt verbeterd. De komende maanden gaat NAMPCO werken aan verkoop en productverbetering. Hierover zijn concrete afspraken gemaakt en de financiële template die Anke gemaakt heeft o.b.v. een kostprijsanalyse geeft ze dagelijks inzicht in het resultaat van hun productmix. En zo brengen we strategie en de operatie weer bij elkaar en kan NAMPCO verder groeien.

Van beide klanten gaan we maandelijks de P&L toegestuurd krijgen en op basis daarvan zal middels Skype het contact tussen de werkbezoeken door onderhouden worden  en kunnen we vinger aan de pols houden.

Top