Van de koelte van de Himalaya naar de hitte van Delhi

Bij Avani hebben we ons werkbezoek afgerond met een planning voor de realisatie van de groei voor de komende 2 jaar. De rollen en de verwachtingen zijn helder. Prioriteit is het versterken van het management om zo een paar stevige pijlers onder het bedrijf te zetten voor de verdere groei. Rond september/oktober zullen we met hen verder werken aan de merkstrategie en alles wat daarbij hoort. Identiteit, labeling, social media strategie, etc.

De impact van wat Avani doet in deze arme regio is groot. Door de vrouwen in deze regio, veelal weduwe of verlaten door hun man, de mogelijkheid te bieden om bij te verdienen naast hun toch al zware leven, verbeteren de levensomstandigheden aanmerkelijk voor het hele gezin. Kinderen kunnen naar school en ze worden opgenomen in de community.

Na weer een mooie, maar lange reis zaterdag terug naar Delhi waar Rosalie en ik maandag aan de slag zijn gegaan bij Eco-Tasar. De overgang is niet alleen groot qua weertype, maar ook het verschil in aard van de onderneming is groot. Daar waar Avani volledig gericht is op sociale en ecologische doestellingen, is Eco-Tasar een bedrijf met winstdoelstellingen ontstaan vanuit een NGO met ook nog steeds sociale doelstellingen, maar het DNA van dit bedrijf is anders.  

Eco-Tasar maakt en verkoopt zijde producten (tasar zijde maar ook blends met andere zijdesoorten en andere natuurlijke materialen) zoals kussenhoezen, shawls, sari’s etc. Het bedrijf loopt op vele fronten tegen grenzen aan (intern en extern) en we gaan ze adviseren bij het maken van de keuzes voor de volgende 5 jaar. Maandag en dinsdag hebben in het teken gestaan van de analyse van de sterktes en zwaktes, het onderzoeken en verkennen van de identiteit van het bedrijf en het in kaart brengen van de mogelijke business proposities. Vandaag gaan we de verschillende scenario’s verder uitwerken. Best een uitdaging! En natuurlijk ook vaststellen wat het effect van de scenario’s is op de groei van het aantal banen voor vrouwen. Want dat is het gezamenlijke doel waar Women on Wings en de cliënt elkaar in vinden.

 

 

 

Top