Jaipur Rugs: commercie en sociaal ondernemen gaan hier hand en hand

De afgelopen dagen hebben Mark en ik verschillende workshops gedaan met het Jaipur Rugs management. Er liggen ambitieuze plannen en initiatieven. Maar hoe maak je die nou concreet en zet je ze uit in de tijd.. En wie is de “champion” die ze gaat trekken?

De onderwerpen die we uitgewerkt hebben gingen over een “grass root leadership program”; hoe kan Jaipur Rugs de Quality Supervisors in het veld, die direct contact hebben met de artisans, beter laten functioneren. Hoe kan de binding van de artisans met JR verhoogd worden zodat daardoor voldoende nieuwe wevers worden geworven om de toekomstige groei waar te kunnen maken.

Verder hebben we de structuur en vorm voor het vijfjaren plan van de JR Foundation gemaakt aan de hand van de nu al beschikbare kennis. Ook is er een programma uitgewerkt om klant en artisans aan elkaar te verbinden. Enerzijds door informatie over de wever, haar familie en het dorp op het etiket van het tapijt te vermelden en anderzijds de klant de mogelijkheid te bieden om aan de wever een foto/informatie te sturen van de plek waar het tapijt is terechtgekomen. Oftewel: emotionele waarde rondom het merk creëren.

Het waren intensieve en productieve workshops met een enthousiast team. Tussendoor hebben we ook nog een inspirerend werkbezoek gebracht aan een van de dorpen waar de tapijten worden geknoopt. We spraken hier echt empowerde vrouwen die doordat ze nu hun eigen geld verdienen, hun kinderen naar school laten gaan en een veel beter leven hebben dan voordat ze voor Jaipur Rugs werkten. Door met meerdere vrouwen aan één tapijt te werken heeft het ook een sociale functie. De JR Foundation heeft voor de wevers daarnaast aanvullende programma’s als health check-up camps, educatieve programma’s, health-insurance en voortgezette trainingen in het weven. Een voorbeeld voor andere bedrijven hoe commercie en sociaal ondernemen hand in hand kunnen gaan. Dit soort bedrijven, waar women- empowerment centraal staat, zijn de klanten die Women on Wings graag met raad en daad adviseert. 

Top