Jharcraft: 1 April en hoe krijg je focus op marketing en sales

1 April is een hele serieuze dag in India. Dan begint nl. het nieuwe boekjaar. De voorraden zijn geteld, de boeken gecontroleerd en er kan weer gepland gaan worden. Want dat doen we niet ervoor, maar op 1 april gaan we nadenken over het nieuwe jaar en dat is geen grap. Ik was de afgelopen dagen op de Annual Meeting van onze klant Jharcraft. Zo’n 120 medewerkers werden bijgepraat over het afgelopen jaar en de targets voor het nieuwe jaar werden bekend gemaakt. Hoeveel zijde gaan we produceren, hoeveel verkoop in de winkels, hoeveel meters weven etc. Mooie en lange presentaties met aan het eind van de eerste dag de opdracht om in groepen de plannen te gaan maken hoe de targets te gaan realiseren. Ik had samen met de Assistant General Manager Marketing Ashwini de presentatie voor de marketing voorbereid om 2013-2014 het jaar van de marketing te maken. Dit past in de beweging die we het afgelopen jaar hebben ingezet om van product gericht naar klantgericht te gaan werken. In de presentatie hadden we al aangegeven dat een aantal zaken echt anders moest en in de uitwerking van de plannen hebben we dat geconcretiseerd. Bijvoorbeeld: oude voorraden nu definitief wegwerken via o.a. factory outlets, winkels op slechte locaties worden gesloten en op goede traffic locaties heropend, maandelijkse meetings in het land met design en sales/marketing, invoering van test orders, winkels eigen voorraad laten orderen (lokaal assortiment), kortom de 5P’s van de marketing mix zijn op scherp gezet. Hoe we het jaar van de marketing op de kaart hebben gekregen  lees je in een volgend blog. Er is best wel wat aan vooraf gegaan…

Jharcraft heeft als missie “creating opportunities and changing lives” voor met name de vrouwen op het platteland van Jharkhand. Elke medewerker is zich hiervan bewust en de meeste werken daar om aan deze missie een bijdrage te leveren. Om dit nog eens te onderstrepen begint de meeting met het gezamenlijk voorlezen van de pledge die als volgt luidt:

” As a member of Team Jharcraft armed with knowledge, commitment, passion and love for the poor,  we realize that small aim is a crime. We will work and sweat for a great vision. The vision of making Jharcraft a Global Company with a strong value system. A company dedicated to the poor and women empowerment. The vision has ignited our mind. An ignited mind is the most powerful resource, on the earth, above the earth and beneath the earth. We will strive with devotion, dedication and determination to achieve the vision.” . Daar krijg je een nog warmer gevoel van in een zaal waar de temperatuur de 40 graden overstijgt.

Top