‘Hand-in-hand’ ondernemen

Handelsgeest, daadkracht en durf. Dat kenmerkt de Nederlandse MKB-er. Een ondernemend volk, dat zijn we. En daar zijn we trots op. Lilianne Ploumen ziet het helemaal goed: we kunnen handel en ontwikkelingssamenwerking combineren. In deze Week van de Ondernemer is de website ondernemeninontwikkelingslanden.nl gelanceerd. Voorbeelden genoeg van grensverleggende ondernemers. In Afrika, in Zuid-Amerika en in Azië met India.

Groeicijfers waar wij van dromen
India is een land waar het (nog) niet vanzelfsprekend is dat iedereen onderwijs heeft, waar mensen nauwelijks iets verdienen, waar water, electriciteit en zorg nog geen basisvoorziening zijn voor iedereen. India heeft een groeiende middenklasse, maar ook nog 700 tot 800 miljoen mensen die voor minder dan 2 dollar per dag leven. Deze groep heeft iets aan de Nederlandse handelsmentaliteit. De potentie is enorm. Het GDP groeicijfer varieert in India jaarlijks tussen de 5 en 10%. Groeicijfers waar wij inmiddels van dromen in een stabiliserende economie die rond het nulpunt schommelt.

Informele sector
Indiërs hebben ook een ondernemersmentaliteit. 93% van de bevolking behoort tot de informele sector, wat wil zeggen dat ze geen vaste baan of inkomen hebben. Als je zelf iedere dag opnieuw de zorg hebt voor je eigen inkomen, dan wordt je vanzelf ondernemend. Het ondernemerschap op het platteland heeft 1 nadeel en dat is dat de kennis en kunde zich vooral beperkt tot de productie, de 1e fase van de waardeketen.

Verdienmodellen
Onze handelsmentaliteit maakt dat het voor ons vanzelfsprekend is dat we nadenken over verdienmodellen, winstmarges en kostprijsberekeningen. Deze praktische kennis delen 50 experts van Women on Wings met ondernemers die prachtige producten maken, maar deze producten niet vanzelfsprekend vermarkten. Of die geen toegang hebben tot kapitaal voor investeringen in het bedrijf. Door kennis te delen ontstaan passende en realistische business modellen. Met het delen van de kennis groeit de business en ontstaan er extra banen voor vrouwen: meer dan 50.000 banen in 5 jaar tijd Women on Wings.

De handen ineen slaan
Wij geloven in de combinatie van handel en ontwikkelingssamenwerking. Geven en nemen, de handen in een slaan. Hand in hand, ondernemers wereldwijd. Doen waar we goed in zijn. Nederlandse MKB-ers, van harte uitgenodigd samen met Women on Wings de Indiase markt te ontdekken! Laten we er samen voor zorgen dat ontwikkelingssamenwerking over 5 jaar een nieuwe naam heeft: internationale samenwerking.

Top