Net-werken in Mumbai

Net-werken in Mumbai

Het platteland hebben we ingewisseld voor het financieel centrum van India, Mumbai. Doel is om met bedrijven te praten over ons werk en te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om samen te werken. Alle experts en consultants van Women on Wings hebben een achtergrond in het bedrijfsleven en weten dat er voor beide werelden veel te winnen is.

Voor de sociaal ondernemers op het platteland is de business kennis interessant. Deze bedrijven hebben een uitdaging om hun bedrijf rendabel te maken. Voor de corporate bedrijven is daarentegen de infrastructuur en de kennis van het platteland een nieuw terrein. Immers, voor de langere termijn liggen daar de groeimogelijkheden.

Rupa Girish woont en werkt voor Women on Wings in Mumbai. Zij heeft de afspraken in Mumbai voorbereid en geregeld. Martha van Dijk en ik vertellen de gesprekspartners over onze ervaringen op het platteland en onderzoeken de mogelijkheid tot een samenwerking. Een samenwerking die al sinds de start van Women on Wings in 2007 concreet is met Rabo India Finance. Rabobank Foundation financiert NAMPCO en sinds vorige week werken wij met hen samen om de business te versterken. Een win win voor beiden.

De samenwerking met Indiase corporates is een nieuw terrein voor Women on Wings. Corporate Social Responsibility staat in India nog in de kinderschoenen. Er wordt op dit moment gesproken over wetgeving waarbij bedrijven verplicht zijn 1% van hun winst aan CSR doeleinden te besteden. Het is aan ons om de bedrijven ervan te overtuigen dat ze hun doelstellingen kunnen realiseren via een partnership met Women on Wings. Zodat we gezamenlijk kunnen werken aan onze doelstelling: het creëren van 1 miljoen banen voor vrouwen op het platteland.

“Through this partnership with Women on Wings, we want to enable more women to earn their own income that will give them greater financial means to improve their livelihoods. Economic independence for women means more children can go to school, more meals per day for their families and communities, and an overall better standard of living for them and future generations”

Ilan Vuddumalay
C&A Foundation

Top