Sales Week van start

Vandaag start de Sales Week van NAMPCO.┬áNAMPCO (Nagai Milk Producers’ Company) verzamelt melk van boerenfamilies in de dorpen in het district Nagapattinam om deze te verwerken en te verkopen. De grootste uitdaging op dit moment is de verkoop te vergroten. De afgelopen dagen hebben we met elkaar een plan ontwikkeld, resulterend in de 1e actie: een Sales week. Het team van Annie George, de CEO, start elke dag met het verzamelen en delen van de mogelijke acties om daar vervolgens direct uitvoering aan te geven.

NAMPCO is in 2012 gestart. Het doel van NAMPCO is het inkomen te vergroten van boerenfamilies door de verkoop van melk en melkproducten te organiseren. Inmiddels zijn 16 lokale organisaties opgezet voor de boeren. Deze organisaties, met een lokaal bestuur, werken aan de kwaliteit van de koeien en de melk, het voer, de productiviteit en het proces.

In de dorpen van het district Nagapattinam in Tamil Nadu wordt inmiddels 800 liter melk ingezameld. Iedere dag brengen families 1 tot 3 liter melk naar 1 van de 16 inzamelpunten. Een truck haalt de melk dagelijks op en brengt deze naar een kleinschalige unit waar de melk verwerkt wordt tot gepasteuriseerde melk in literpakken, tot boter en tot peda, een melksnoepje. De capaciteit van de unit is 5.000 liter.

Als de verkoop toeneemt kan er meer melk geleverd worden en neemt het inkomen van de families toe. In de afgelopen dagen hebben wij met het team van NAMPCO gekeken naar de quick wins. De primaire doelgroep bestaat uit huishoudens in de steden in het district Nagapattinam. Op dit moment levert NAMPCO al melk aan 6 wholesalers, doel is om dit aantal zo snel mogelijk te verdubbelen.

NAMPCO is opgezet als een inkomensgenererende activiteit door BEDROC. BEDROC is een NGO die na de tsunami in 2004 is opgericht om de lokale gemeenschap te ondersteunen in de wederopbouw van dit zwaar getroffen gebied. Het district Nagapattinam is zeer kwetsbaar voor overstromingen. BEDROC heeft een uitgebreid programma waarin de lokale gemeenschap ondersteund wordt met sociale en economische programma’s.

Rabobank Foundation en Rabobank Utrechtse Waarden financieren het opzetten van de lokale organisaties in de dorpen. Women on Wings adviseert NAMPCO in de marketing en verkoop van de melk(producten).

 

 

 

 

Top