Dandjewal Bhaisaab

Net een week afgerond bij social en commercial enterprise Jaipur Rugs, geleid door de meermaals in de pers gelauwerde visionaire Mr. Naud K Chaudary (Mr. NKC).

Grassroots
Nicolette en ik waren daar om de core values van Jaipur Rugs te vertalen naar een communicatieplan gericht op de ‘grassroots’. Het doel was om tegen 2015 het aantal artisans, dat al werkend voor Jaipur Rugs een beter en zelfstandiger leven opbouwt, uit te breiden van 40.000 naar 60.000. Prachtige doelstelling waar ik via Wonen on Wings graag aan bijdraag. Een doelstelling die ook haalbaal lijkt, want er is meer dan genoeg klantvraag naar de handgeknoopte tapijten van Jaipur Rugs. Het probleem ligt hem in het behouden en versneld aantrekken van meer artisans.

Aangekomen bleek dat we de door ons bedachte en voorbereide aanpak grotendeels in de prullenbak konden gooien. Geen gelijktijdig aanwezige grote groep met medewerkers van Jaipur Rugs uit alle lagen van de organisatie. Die hadden we graag middels workshops, groepsgames en oefeningen core values laten bediscussiëren en verder laten vertalen naar concrete communicatie uitingen gericht op het rekruteren en binden van artisans.
‘Welkom in India Mark’. Ik was wel gewaarschuwd voor de fluïditeit van afspraken maar de realiteit daarvan kun je alleen beleven. India moet je gewoon ondergaan. Op zijn Indiaas aan de slag: Go with the flow, work with what you got… in goed Indiaas. En ‘misschien’ hebben we daar ook nog wel wat van geleerd.

Vijf concrete zaken
Gestart met een hele serie interviews beginnend bij de top Mr. NKC, zoon (directeur van de werkmaatschappij), CEO van de foundation, middelmanagement, field management, field medewerkers tot uiteindelijk de artisans zelf tijdens een dag veldbezoeken. Hard werken, wat trouwens erg gemakkelijk ging met Nicolette, want wij moesten achteraf natuurlijk weer veel informatie verwerken.
Het heeft geleid tot vijf concreet opgeleverde zaken:
Een communicatieframework die de basis kan zijn hoe Jaipur Rugs gestructureerd kan nadenken over haar toekomstige communicatie
Een concreet en in detail uitgewerkt communicatievoorbeeld met als core value ‘connecting our extended family’
Concrete en snel in te voeren activiteiten voor Grassroot branding (vrij nieuw concept)
Een uitgewerkt projectplan met deadlines en verantwoordelijken, wat ‘Nederlandse’ zakelijkheid kan ook zijn waarde hebben
En niet te vergeten een Jaipur Rugs storybook met positieve verhalen uit alle lagen van de organisatie waarom zij voor Jaipur Rugs willen werken en waarom zij denken dat artisans dat ook graag willen doen (die vragen hadden we breed per e-mail uitgezet)

Grote gerespecteerde broer
De plannen zijn goed ontvangen en de door ons geïdentificeerde quick wins zijn gelijk overgenomen. Persoonlijke dank van ‘Bhaisaab’ (Mr. NKC) die blij was dat hij eindelijk concrete adviezen had om zijn persoonlijk voorgeleefde visie continuerend vorm te geven, ook in een steeds groter groeiende organisatie. En ik zeg in de woorden van de artisans: ‘Dandjewal Bhaisaab’, oftewel: dank je wel grote gerespecteerde broer, voor de bijzondere en leerzame gesprekken met jou en de mensen die voor je werken en niet te vergeten de gastvrijheid die we ondervonden bij jou en je (extended) family.

 

Top