Estafette van gesprekken in Delhi

De afgelopen dagen in Delhi stonden in het teken van de Stuurgroep en side meetings met onze partners in het Sanitary Pads programma. Interessante gesprekken die veel opleveren voor de samenwerking en de gezamenlijke missie en visie van deze partners.

De stuurgroep bestaat uit de partners UNICEF, UNDP, IKEA Foundation en Women on Wings. Doel van het partnership is drieledig:

  1. Bekend maken van de cyclus van vrouwen en de hygiëne erover van meisjes
  2. Creëren van banen voor vrouwen in het produceren en verkopen van maandverband, en
  3. Maandverband beschikbaar maken voor vrouwen en meisjes op het platteland van India.

UNICEF heeft daarin de rol om voorlichting te geven over menstruatie en UNDP verbindt vrouwen van Self Help Groups (SHG’s) aan de business units. Women on Wings ontwikkelt een duurzaam business model voor de productie en verkoop van maandverband. IKEA Foundation financiert het programma.

Women on Wings heeft de regie over de organisatie en de planning van de bijeenkomsten die een keer per kwartaal plaats vinden. Zo maken wij de agenda van tevoren door met de partners te overleggen welke onderwerpen zij willen bespreken. In zogenaamde side meetings kijken we waar ieder van de partners staat: 1 op 1 gesprekken met UNICEF, UNDP en IKEA Foundation om de agenda voor te bereiden en specifieke onderwerpen door te spreken.

Deze ronde van gesprekken stond in het teken van de eerste resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de bekendheid van meisjes over het onderwerp menstruatie. Daarover meer in een volgende blog.

Top