Houston we have a problem! A serious problem

Deze tekst heb ik vandaag moeten gebruiken om de urgency aan te geven van het voorraadprobleem waar we vandaag achtergekomen zijn. Franchisemodellen schuiven naar de achtergrond, want geen enkele franchiser zal hier instappen. Er zal eerst een fundamentele verandering plaats moeten gaan vinden om klant/marktgericht te gaan werken.

We hebben vandaag vastgesteld dat er 2 urgente uitdagingen zijn:

  1. hoe komen van de oude, deels dode voorraad af (gemiddelde omloopsnelheid in een winkel < 1)
  2. hoe voorkomen we dat er nog meer dode voorraad gaat komen.

Marktwerking

Het positieve is dat het jonge MT de problemen herkent en snapt wat er moet gebeuren. We hebben daarvoor de eerste stappen uitgewerkt richting shopmanagers en designafdeling. Een verdere analyse van de jaarcijfers (31 maart 2012) en een inventarisatie van de winkelwensen zijn in gang gezet. De jaarlijkse managementmeeting van 14/15 april a.s. moet in het teken komen te staan van de klant/markt centraal. Iedereen moet doordrongen worden van de urgency om de verandering meteen in te zetten.

Het is een uitdaging om dit snel te gaan realiseren want de cijfers liegen niet. Urgentie is geboden. Woensdag aanstaande is de eerste Skypecall met Ranchi en dat gaan we nu 2-wekelijks doen. Deze uitdaging voor Jharcraft vereist aandacht, focus en ondersteuning van Women on Wings. Per slot van rekening gaan we voor duurzame groei! To be continued en een dankbaar project!

Top