Jahrcraft: van pionier via performer nu professionaliseren

Na weer een echte douche met een heerlijke warme straal water op weg naar Jharcraft. Jharcraft is een snelgroeiend overheidsbedrijf met het karakter en de cultuur van een private limited. Ik kan nog niet zeggen commercieel, maar daar gaan we aan werken. Het is een bedrijf met een geheel eigen cultuur en ook hier weer een zeer gedreven topteam dat vanwege de mooie doelstelling bij Jharcraft werkt.

Meer en beter betaald werk

Bij binnenkomst was één van de eerste dingen die we te horen kregen dat de winkels, die op basis van onze visual merchandising voorstellen tijdens het vorige werkbezoek aangepast waren, ruim vijftig procent geplust hadden. Dat zijn de goede berichten en daar doen we het voor. Vijftig procent meer omzet betekent gewoon meer en beter betaald werk op het platteland voor de vrouwen een de onderkant van de piramide. Geweldig nieuws dus. En dat is de kracht van Women on Wings: geen lange rapporten, maar praktische hands-on adviezen in een powerpoint.

De tijd van pionieren en alleen maar produceren is over

De doelstelling van Jharcraft “creating opportunities and changing lives” met als subdoelstelling een 1000 Crore (150 miljoen €) company in 2015. Dat betekent dat de omzet nog minstens zes keer groter moet worden. Dat vereist een professionele organisatie met de bijbehorende prioriteiten om op de juiste zaken te gaan focussen. Daarover ging de brainstorm en workshop van vandaag. De tijd van pionieren en alleen maar produceren is over. Er zal een omslag gemaakt moeten worden van een productie gedreven bedrijf naar een marktgerichte onderneming. Dat het geen overbodige luxe is werd vandaag zichtbaar toen we de voorraad te zien kregen. Als retailer word je daar heel erg onrustig van. Dit vereist een heldere, meer sales gerichte organisatie met een transparante organisatiestructuur met duidelijke verantwoordelijkheden, professionals en een duidelijke accountability. De eerste aanzet is gegeven in het vaststellen van de prioriteiten en morgen gaan we een blauwdruk van de gewenste organisatie maken met Dhirendra de Managing Director en een aantal MT leden. Het benoemen van een aantal ankerposities zoals HR, sales, marketing, inkoop en productie zal bediscussieerd gaan worden.

We verheugen ons op een mooie, maar ook weer intensieve dag.

Top