Het pad naar 2015 met concrete tools

Het pad naar 2015 met concrete tools

Vandaag staat in het teken van de consequenties van een snelle groei. Gisteren een brainstorm over de knelpunten en de prioriteiten voor de korte en lange termijn, en een discussie over de organisatie die nodig is om in 2015 een € 150 miljoen omzet onderneming goed te managen.

Begonnen met een schets van de verschillende disciplines en de daarbij horende verantwoordelijkheden eindigend in een concrete blauwdruk van de organisatie zoals die moet zijn in 2015.

Verwachte groei waarmaken

Open discussies, geen geheimen, geen mooiere verhalen dan de werkelijkheid is leidend tot een gedragen uitkomst waarmee Jharcraft meteen aan de slag kan. Vandaag is het proces gestart om een aantal professionals aan te nemen die de enorme verwachte groei gaan helpen waarmaken: focus op verkoop/marketing, HR en supply chain management. José en ik hebben voor hen de functieprofielen opgesteld zodat ze ook het juiste kaliber mensen gaan nemen om de doelen te gaan realiseren. Toch wel weer kicken dat het weer zo’n mooi gezamenlijk resultaat heeft opgeleverd. En….. het is hun eigen verhaal gebleven!

Morgen tijd om naar buiten te gaan. Winkels bezoeken, concurrentie bekijken en zien of we nog een keer 50% omzetgroei voor de winkels kunnen realiseren. Weer een mooie dag in het vooruitzicht!

“Through this partnership with Women on Wings, we want to enable more women to earn their own income that will give them greater financial means to improve their livelihoods. Economic independence for women means more children can go to school, more meals per day for their families and communities, and an overall better standard of living for them and future generations”

Ilan Vuddumalay
C&A Foundation

Top